Våra partners

INEVCO har ett samarbete med ett flertal partners som tillsammans stärker vårt produktutbud.

 

Eurofins är ett av världens största laboratorier (>9 000 anställda i ett 30-tal länder) som kan utföra mer än 25 000 analyser bl.a. inom områdena vatten, jord och luft.

Eurofins bidrar till bevarandet av vår gemensamma vattenresurs genom att analysera och kontrollera dess kvalitet, oavsett vilken typ av vatten det är fråga om.

http://www.eurofins.se


Ifa bistår processindustrin genom att utveckla organisation och arbetsplatser för att effektivisera produktionen.

http://www.ifa.se


Ecoonline är Nordens ledande leverantör av programvara för upprättande av säkerhetsdatablad och kemikaliedokumentation.     Programvaran hjälper kunderna att öka sina kunskaper om risker vid hantering och användning av farliga kemikalier, ge en bättre kontroll och reducera antalet kemikalier som kan skada hälsa och miljö

http://www.ecoonline.seJohannes Frenzel Consulting AB

Johannes Frenzel Consulting tillhandahåller tjänster inom säkerhetsrådgivning åt företag som hanterar farligt gods, utbildning av förare som har behov av yrkeskompetensbevis för transport av farligt gods samt revisioner i samband med certifieringar (SQAS, ISO 9001, ISO 14001)

http://www.frenzel-consulting.se