Kompetens - Erfarenhet - Hållbara lösningar

Företaget

INEVCO Miljö Sweden är ett miljökonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster inom miljöområdet. Hos oss arbetar både erfarna seniorkonsulter och yngre medarbetare, samtliga med högskoleutbildning inom miljö och naturvetenskap. Detta innebär att våra tjänster ligger på en hög kunskapsnivå och med kreativa och hållbara lösningar, baserade på tidigare erfarenheter i kombination med ny kunskap och nya idéer. I vårt arbete verkar vi alltid för en långsiktigt hållbar utveckling för våra uppdragsgivare.

Ambitioner och arbetssätt

Vi eftersträvar långvariga relationer med våra kunder och när så önskas tar vi ett helhetsgrepp om företagets frågeställningar inom miljöområdet. Många av våra kunder väljer därför också att anlita oss  som företagets externa miljöresurs. Arbetssättet präglas av stor flexibilitet och snabb tillgänglighet med ständigt fokus på kundens nytta av våra insatser. I våra uppdrag tar vi alltid hänsyn till vad som är praktiskt genomförbart och ekonomiskt rimligt för uppdragsgivaren, samtidigt som vi ser till att ställda krav uppfylls.

Kunder och uppdrag

Våra kunder finns främst inom tillverknings- och processindustrin, tjänste- och servicesektorn, transportföretag och offentliga verksamheter. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av miljöuppdrag gör att vi kan erbjuda anpassade och effektiva lösningar för uppdragsgivarna. Uppdragen omfattar bl.a. miljöteknik, egenkontroll och olika aktiviteter styrda av gällande miljölagstiftning, utbildningar samt egna frivilliga åtaganden som olika former av miljöanpassning av verksamheten.

För att kunna erbjuda helhetslösningar, där vissa delar ligger utanför vårt eget kompetensområde, anlitar vi kompetenta och erfarna samarbetspartners i vårt nätverk.