Vi är miljökonsulter med lång erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med miljörelaterade frågor

Behöver din verksamhet hjälp? Kontakta oss idag och berätta om era behov så skapar vi en skräddarsydd lösning anpassad efter er verksamhet!

ETT URVAL AV VÅRA TJÄNSTER


•    Miljölagstiftning och miljöjuridik
•    Tillståndsprövning av tillståndspliktiga verksamheter
•    Miljökonsekvensbeskrivning
•    Miljöbesiktning
•    Miljörapport
•    Egenkontrollprogram
•    Miljöutbildning
•    Provtagarutbildning
•    Vattenprovtagning och analystjänster
•    Miljöteknik (vattenrening, karakterisering av processavlopp etc.)
En mer detaljerad presentation av våra tjänster och verktyg finns att läsa på de övriga sidorna..

Nyheter

  • Vattenprovtagning vid fordonstvättar vintersäsongen 2016/2017

    I de flesta kommuner i Sverige gäller kravet att årliga vattenprovtagningar skall utföras under vinterperioden november till och med april vid alla fordonstvättar inom kommunen. INEVCO har stor erfarenhet av att utföra provtagningar vid fordonstvättar, såväl vid tvättar för personbilar som för tyngre fordon såsom bussar, lastbilar och spårbundna fordon.

    Läs mer